حضورمهندس موسوی در جلسه معارفه رئیس فصلی منطقه ای خاورمیانه و آفریقا انجمن جهانی صنعت نمایشگاهی


  حضورمهندس موسوی در جلسه معارفه رئیس فصلی منطقه ای خاورمیانه و آفریقا انجمن جهانی صنعت نمایشگاهیگزارش تصویری :

حضور مهندس موسوی مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی فارس در جلسه معرفی رئیس فصلی منطقه ای خاورمیانه و آفریقا انجمن جهانی صنعت نمایشگاهی  (ufi)و دیدار با دبیر کل و رئیس این انجمن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاریخ ارسال خبر: شنبه، 8 اردیبهشت 1397

تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت نمایشگاه های بین المللی استان فارس می باشد

Web Design: Atlas Graphic